Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ για κρίσεις και επιλαχόντες προκηρύξεων
Νέες ρυθμίσεις για τους αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος και ειδικότερα για τις κρίσεις των στελεχών καθώς και για την κάλυψη θέσεων από επιλαχόντες σχετικά με την εισαγωγή δοκίμων στο Σώμα προβλέπουν διατάξεις του νομοσχεδίου για τα ευρωπαϊκά κόμματα που κατατέθηκε στην Βουλή προς ψήφιση 

Συγκεκριμένα σχετικά με τις Τακτικές Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος προβλέπεται ότι οι ανώτατοι αξιωματικοί πλην Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τον οποίο ισχύουν ειδικότερες διατάξεις, κρίνονται κατ έτος, στις τακτικές κρίσεις, ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση η μη των απαιτούμενων προς προαγωγή γενικών τυπικών προσόντων κατά το έτος των κρίσεων, όπως ισχύει και για τους αντίστοιχους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων λόγω της κρισιμότητας των καθηκόντων τα οποία αντιστοιχούν στον βαθμό τους. Ειδικότερα σύμφωνα με την σχετική διάταξη αξιωματικοί του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που δεν έχουν συμπληρώσει τα ειδικά τυπικά προσόντα από υπαιτιότητά τους, κρίνονται στις τακτικές κρίσεις μετά τη συμπλήρωση των προσόντων αυτών, και εάν κριθούν προακτέοι προάγονται αναδρομικά από τότε που συμπλήρωσαν αυτά». 

Παράλληλα σύμφωνα με το νομοσχέδιο σχετικά με την προαγωγή αξιωματικών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που δεν έχουν συμπληρώσει τα ειδικά τυπικά προσόντα από υπαιτιότητά τους, προκειμένου να αποκατασταθεί η ισότιμη μεταχείριση των Αξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ προβλέπεται ότι για την προαγωγή Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου απαιτείται αυτοί να έχουν συμπληρώσει από τον βαθμό του Πλωτάρχη και άνω, ένα τουλάχιστον έτος διοίκησης ως Διευθυντές σε Διευθύνσεις των Κλάδων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτύλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή να έχουν τελέσει προϊστάμενοι σε Υπηρεσίες υπαγόμενες στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, πλην της Υπηρεσίας Υγειονομικού και της Υπηρεσίας Μουσικής ή στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων ή στη Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας-Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης και Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών ή στο Επιτελικό Γραφείο του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή στη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών ή στο Επιτελικό Γραφείο του Υπουργού ή στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή σε Περιφερειακές Υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. 

Από την ανωτέρω ρύθμιση εξαιρούνται οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού ή Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας ή Ιερέα». 

Επίσης με προτεινόμενες διατάξεις του επιτυγχάνεται η κάλυψη νομοθετικού κενού αναφορικά με τη συμπλήρωση κενών θέσεων που προκύπτουν πριν ή μετά την κατάταξη εκπαιδευτικής σειράς δοκίμων στις παραγωγικές Σχολές του Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής στο πλαίσιο κάλυψης επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών. 

Συγκεκριμένα σχετικά με τους επιλαχόντες προβλέπεται ότι εφόσον, πριν την κατάταξη ή το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων, οι καταταγέντες παραιτηθούν ή διαπιστωθεί έλλειψη έστω και ενός προσόντος ή δεν προσέλθουν αδικαιολόγητα για κατάταξη ή απομακρυνθούν ή απολυθούν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο, κατατάσσονται προς πλήρωση των κενών θέσεων που προκύπτουν οι επόμενοι κατά σειρά επυλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας με την ίδια διαδικασία και σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους. 

Η διαδικασία ολοκληρώνεται το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία παραίτησης ή διαπίστωσης της έλλειψης ή μη παρουσίασης ή απομάκρυνσης ή απόλυσης ή αποχώρησης του εισαγομένου, τη θέση του οποίου καλούνται να καλύψουν.


dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για την καλύτερη ανάγνωση, τα σχόλια να γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. Υβριστικά και με προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.