Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Αυτεπάγγελτη αποστρατεία δύο (02) Πλοιάρχων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (εκτός οργανικών θέσεων).
ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση ενός (1) Προεδρικού Διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως»
 Σας αποστέλλουμε περίληψη του από 29 - 12 -2016 Προεδρικού Διατάγματος, που εκδόθηκε με
πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και παρακαλούμε για τη δημοσίευσή της στο Γ΄ τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 7 του Ν.3469/2006 (Α΄ 131).


 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ α.α.

 Πλωτάρχης Λ.Σ. ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Σωτ.

«Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 29 Δεκεμβρίου 2016 με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ.1γ(αα) του ν.3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α΄311), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ.4 του Π.Δ.81/2012 (Α΄139).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.1 του π.δ.37/2012 «Καταστάσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 75 ).
3. Το από 19 Απριλίου 2016 Προεδρικό Διάταγμα «Προαγωγή δυο (2) Αντιπλοιάρχων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων, στον επόμενο βαθμό» (ΦΕΚ 399 Γ΄/ 28 -04 - 2016).
Α. Τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία οι Πλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, εκτός οργανικών θέσεων,

1. Μπαστάς Ιωάννης του Γεωργίου (Α.Μ. 2277)
2. Σμαριανάκης Εμμανουήλ του Αθανασίου (Α.Μ. 2281)

, οι οποίοι είχαν κριθεί κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2016 ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», από την 04 Μαΐου 2016 που συμπλήρωσαν τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 1γ(αα) του Ν.3079/2002.
Β. Οι ανωτέρω αποστρατευόμενοι Πλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής εγγράφονται στα στελέχη εφεδρείας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για πέντε (5) έτη μετά την έξοδό τους από το Σώμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 του Π.Δ.37/2012 (Α΄ 75).»
ΑΡΙΘ. ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ:
1287138351/04-01-2017 Πλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.ΜΠΑΣΤΑΣ Ιωάννης
3911055335/04-01-2017 Πλοίαρχος Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. ΣΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για την καλύτερη ανάγνωση, τα σχόλια να γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. Υβριστικά και με προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.