Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Αυτεπάγγελτη αποστρατεία ενός (01) Πλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (εκτός οργανικών θέσεων).
ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση ενός (1) Προεδρικού Διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως»
 Σας αποστέλλουμε περίληψη του από 29-12-2016 Προεδρικού Διατάγματος, που εκδόθηκε με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και παρακαλούμε για τη δημοσίευσή της στο Γ΄ τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 7 του Ν.3469/2006 (Α΄ 131).


 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ α.α.

 Πλωτάρχης Λ.Σ. ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Σωτ.

«Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 29 Δεκεμβρίου 2016 με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ.1γ(αα) του ν.3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α΄311), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ.4 του π.δ.81/2012 (Α΄139).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.1 του π.δ.37/2012 «Καταστάσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 75 ).
3. Το από 30 Ιουνίου 2016 Προεδρικό Διάταγμα «Προαγωγή Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο οποίος προέρχεται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, στον επόμενο βαθμό» (ΦΕΚ 726 Γ΄/29- 07- 2016).
Α. Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, εκτός οργανικών θέσεων, Καρτάλης Θωμάς του Γεωργίου (Α.Μ. 2508), ο οποίος είχε κριθεί κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2016 ως «Ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του», από την 06 Ιουλίου 2016 που συμπλήρωσε τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 1γ(αα) του ν.3079/2002.
Β. Ο ανωτέρω αποστρατευόμενος Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής εγγράφεται στα στελέχη εφεδρείας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για πέντε (5) έτη μετά την έξοδό του από το Σώμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 του π.δ.37/2012 (Α΄ 75). »
ΑΡΙΘ. ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ:
9110092104/04-01-2017 Πλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ Θωμάς

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για την καλύτερη ανάγνωση, τα σχόλια να γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. Υβριστικά και με προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.