Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

ΑΠΟΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΑΡΧΙΚΕΛΕΥΣΤΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση μίας (1) Απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, περί απόταξης ενός (1) Αρχικελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». 


 Σας αποστέλλουμε προς δημοσίευση περίληψη της αριθ.πρωτ.2411.9/106653/2016/15-12-2016 Απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 74 και 99 του Ν.3079/2002 (ΦΕΚ 311Α') καθώς και των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 7 του Ν.3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α΄). 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ α.α.

 Πλωτάρχης Λ.Σ. ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ Π.

 «Με την αριθ.πρωτ.2411.9/106653/2016/15-12-2016 Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με : 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 99, 73, 101 και 106 του ν.3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (ΦΕΚ 311 Α΄) καθώς και του άρθρου 74 του εν λόγω νόμου σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 31 του π.δ.81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής» (ΦΕΚ 139Α’). 
2. Τις διατάξεις του π.δ.187/2004 «Ανακριτικά Συμβούλια Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (ΦΕΚ 164 Α’). 
3. Την αριθ.πρωτ.:2412.2/12277/2016/27-09-2016 Απόφαση Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ-Β’ περί παραπομπής του Αρχικελευστή Λ.Σ. ΚΑΠΩΝΗ Ευθυμίου (ΑΜ 3513) στο Δευτεροβάθμιο Ανακριτικό Συμβούλιο για Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς Λ.Σ. και Λιμενοφύλακες. 
4. Το από 21 Νοεμβρίου 2016 Πρακτικό Γνωμοδότησης του Δευτεροβαθμίου Ανακριτικού Συμβουλίου για Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες. 
5. Το αριθ.πρωτ.:Ε.2412.2/15071/16/15-12-2016 έγγραφο Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ-Β’ περί κοινοποίησης Πρακτικού Γνωμοδότησης Δευτεροβαθμίου Ανακριτικού Συμβουλίου για Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες. 

Α. Τίθεται σε απόταξη από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο Αρχικελευστής Λ.Σ. ΚΑΠΩΝΗΣ Ευθύμιος του Χρήστου (ΑΜ 3513), απόφοιτος Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, για πράξεις που θίγουν την τιμή, αξιοπρέπεια και υπόληψη του στρατιωτικού ή το κύρος του Σώματος ή μαρτυρούν έλλειψη ακεραιότητας και διαφθορά χαρακτήρα και για καταδίκη σε φυλάκιση μεγαλύτερη των έξι μηνών με αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου. 

Β. Ο εν λόγω Αρχικελευστής Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στερείται του βαθμού τον οποίο φέρει υποκείμενος στις συνέπειες των διατάξεων του άρθρου 31 παρ.5 του Π.Δ.81/2012, δεν εγγράφεται στα στελέχη εφεδρείας του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και ακολουθεί την προ της κατάταξής του στρατολογική κατάσταση. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για την καλύτερη ανάγνωση, τα σχόλια να γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. Υβριστικά και με προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.