Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Ανασυγκρότηση του Συμβουλίου Προσφυγών Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.ΘΕΜΑ: «Ανασυγκρότηση του Συμβουλίου Προσφυγών Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.»


ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
 (α) Το άρθρο 13 του π.δ. 33/09 (Α΄ 50) «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του προσωπικού Λ.Σ.  στο εσωτερικό και στο εξωτερικό», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του Π.Δ. 97/12
 (Α΄156) και ισχύει.
(β) Την Αριθ. Πρωτ.:2411.1/33137/15-04-2016 Απόφαση κ.ΥΝΑΝΠ.
(γ) Το Αριθ.Πρωτ.:146/01-12-2016 Έγγραφο ΠΟΕΠΛΣ.
 (δ) Το Αριθ.Πρωτ.:Φ.200/Ε/174/22-12-2016 Έγγραφο ΠΕΑΛΣ.

Αποφασίζουμε

1. Την τροποποίηση των υπό στοιχεία 1(στ) και (ζ) παραγράφων των αναφερόμενων στο
προοίμιο της παρούσας (β) σχετικής απόφασης και ορίζουμε:
i) Τον Πλωτάρχη Λ.Σ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ιωάννη (ΑΜ 2968-ΠΕΑΛΣ), σε αντικατάσταση του Πλοιάρχου Λ.Σ. ΠΑΣΣΑΚΟΥ Σπυρίδωνα (ΑΜ 905-ΠΕΑΛΣ), ως τακτικό μέλος, μετά ψήφου, στο εν θέματι συμβούλιο.
 ii) Τον Πλωτάρχη Λ.Σ. ΔΑΝΙΚΑ Σωτήριο (ΑΜ 2773-ΠΟΕΠΛΣ), σε αντικατάσταση του Επικελευστή Λ.Σ. ΚΑΜΒΥΣΗ Σαράντου (ΑΜ 6022-Λ/Χ ΠΥΛΟΥ), ως τακτικό μέλος, μετά ψήφου, στο εν θέματι συμβούλιο.
 iii) Τον Σημαιοφόρο Λ.Σ. ΚΥΡΑΝΗ Κων/νο (ΑΜ 4025-ΠΟΕΠΛΣ), σε αντικατάσταση του Αρχικελευστή Λ.Σ. ΜΠΕΡΤΣΙΑ Αθανασίου (ΑΜ 4175-Λ/Χ ΝΑΞΟΥ), ως αναπληρωματικό μέλος, μετά ψήφου, στο εν θέματι συμβούλιο.
2. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για την καλύτερη ανάγνωση, τα σχόλια να γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. Υβριστικά και με προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.