Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΑΝΘΣΤΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


Θ Ε Μ Α: «Αποδοχή αιτήσεως αποστρατείας ενός (01) Ανθυπασπιστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.». 


Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 Έχοντας υπόψη : 
 α. Τις διατάξεις τoυ άρθρου 44 του Π.Δ. 81/2012 (ΦΕΚ 139 Α’). 
β. Τις διατάξεις του Ν.3865/2010 «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 120 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
γ. Το Αριθ. Πρωτ.:Φ.400/56/109 Σ.61/14-12-2016 έγγραφο Ναυτοδικείο Θεσσαλονίκης με το οποίο διαβιβάστηκε η από 14-12-2016 αίτηση αποστρατείας του Ανθυπασπιστή Λ.Σ. ΝΑΝΟΥ Ευάγγελου του Μιχαήλ (ΑΜ 3231). 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

1. Την αποδοχή της αιτήσεως αποστρατείας από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπέβαλε ο παρακάτω βαθμοφόρος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος έχει εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής του στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή: 

Α.Μ. ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

3231 Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΝΑΝΟΣ Ευάγγελος του Μιχαήλ Ναυτοδικείο Θεσσαλονίκης 

2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.- 


Ο Αρχηγός 
Αντιναύαρχος Λ.Σ. ΡΑΠΤΗΣ Σταμάτιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για την καλύτερη ανάγνωση, τα σχόλια να γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. Υβριστικά και με προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.