Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση ενός (1) Προεδρικού Διατάγματος, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». 

 Σας αποστέλλουμε προς δημοσίευση περίληψη του από 28-11-2016 Προεδρικού Διατάγματος, περί προαγωγής ενός (1) Ανθυπασπιστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, αποφοίτου Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στο βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.(Ε.Ο.Θ.), στο πλαίσιο Διοικητικής αποκατάστασης του, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11, παρ.5 του π.δ.38/2012 (ΦΕΚ 75Α΄). 


 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟΣ Δ. 

«Με το από 28 Νοεμβρίου 2016 Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με: 
α. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 11 και 13 του π.δ.38/2012 «Συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των Συμβουλίων Κρίσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α’ 75). 
β. Τις διατάξεις των άρθρων 43 και 46 του π.δ.81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α’ 139). 
γ. Την αριθ.0557/29-01-2016 αμετάκλητη Γνωμάτευση ΑΝΥΕ, σύμφωνα με την οποία ο Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΠΛΑΓΙΑΝΟΣ Ι. (ΑΜ 3769) κρίθηκε ΑΝΙΚΑΝΟΣ για τα Μόνιμα και Εφεδρικά στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. 
δ. Την Αρ.Πρωτ.:2411.8/64786/20-07-2016 Απόφαση Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. περί κύρωσης έκτακτης κρίσης επτά (7) Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αποφοίτων Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, προαγωγή στον επόμενο βαθμό και αυτεπάγγελτη αποστρατεία ενός (1), η οποία δημοσιεύθηκε κατά το μέρος που προβλέπεται, στο ΦΕΚ 779Γ’/23-08- 2016. 
ε. Την Αρ.Πρωτ.:2411.8/80027/2016/20-09-2016 απόφαση Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με την οποία ανακλήθηκε η Αρ.Πρωτ.:2411.8/64786/20-07-2016 Απόφαση Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συγκεκριμένα κατά το μέρος που αφορά στην κύρωση του Πίνακα Κρίσης του εκ παραδρομής αναγραφόμενου σε αυτόν με το βαθμό του Αρχικελευστή Λ.Σ. ΠΛΑΓΙΑΝΟΥ Ιωάννη (ΑΜ 3769), καθώς και κατά το μέρος που αφορά στην εκ παραδρομής προαγωγή του στο βαθμό του Ανθυπασπιστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. 
στ. Την Αρ.Πρωτ.:2411.9/86244/2016/10-10-2016 Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περί κύρωσης Πίνακα Έκτακτης Κρίσης δυο (2) Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., απόφοιτων Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, έτους 2016. 

Προάγεται ο Ανθυπασπιστής Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΠΛΑΓΙΑΝΟΣ Ιωάννης του Γεωργίου (ΑΜ 3769), απόφοιτος της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στο βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. λόγω εγγραφής του στον Πίνακα Α’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», στο πλαίσιο διοικητικής του αποκατάστασης, δυνάμει των σχετικών (ε) και (στ) Αποφάσεων, καθώς και κατόπιν έκδοσης της σχετικής (γ) αμετάκλητης Γνωμάτευσης Ανώτατης Ναυτικού Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του π.δ.81/2012 σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 11 του π.δ.38/2012, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 22-08-2016.  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για την καλύτερη ανάγνωση, τα σχόλια να γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. Υβριστικά και με προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.