Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ(ΕΦΚΑ) Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ για την Ενημέρωση των Εν Ενεργεία Στρατιωτικών27 Ιανουαρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ(ΕΦΚΑ)
Για την ενημέρωση όλων των εν ενεργεία στρατιωτικών και προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε παρερμηνεία ή δημιουργία σύγχυσης και πανικού, σας γνωρίζουμε ότι:


Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1α του άρθρου 4 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85, «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις»), από 1.1.2017 οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς καιτα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) που συνιστάται με τις διατάξεις του άρθρου 51 και οι συντάξεις τους κανονίζονται και καταβάλλονται με βάση τις ρυθμίσεις του παρόντος.

Κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω, στα φύλλα μισθοδοσίας μας θα πρέπει εφεξής να εμφανίζεται η ένδειξη «ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ», αντί της ένδειξης που μέχρι τώρα εμφανιζόταν και όλοι μας συνηθίσαμε «ΣΥΝ. ΔΗΜΟΣ. (ΠΑ), Ν.2084/92 (ΣΞ), ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ…. (ΠΝ)». 

Ήδη οι μηχανογραφικές υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς επέφεραν τις σχετικές τροποποιήσεις και στα φύλλα μισθοδοσίας των συναδέλφων που υπηρετούν στο ΣΞ εμφανίστηκε η ανωτέρω ένδειξη.

Τονίζεται ότι η κράτηση αυτή αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη (Δημόσιο) αλλά και του ασφαλισμένου (εν ενεργεία στρατιωτικού). Οι κρατήσεις των εν ενεργεία στρατιωτικών (ασφαλισμένων) αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,67%, όπως και πριν την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης (περί ΕΦΚΑ) και δεν υφίσταται, προς το παρόν, καμία μισθολογική αλλαγή για το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού.

limenika-nea.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για την καλύτερη ανάγνωση, τα σχόλια να γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. Υβριστικά και με προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.