Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ -ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ , ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ -ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ, ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΟ, ΤΙΘΕΜΕΝΟΙ ΕΚΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ.
ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση ενός (1) Προεδρικού Διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως»

 Σας αποστέλλουμε περίληψη του από 16-12-2016 Προεδρικού Διατάγματος, που εκδόθηκε με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και παρακαλούμε για τη δημοσίευσή της στο Γ΄ τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 7 του Ν.3469/2006 (Α΄ 131).

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟΣ Δ.

«Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 16 Δεκεμβρίου 2016 με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 74 του ν.3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α΄ 311).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 45 παρ.1γ(αα) του ν.3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α΄ 311) σε συνδυασμό με την παρ.5 του άρθρου 45 του ν.3079/2002 (Α' 311), όπως αυτή προσετέθη με την παρ.1 του άρθρου 56 του ν.4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258) και ισχύει.
3. Το από 24 Μαρτίου 2014 Προεδρικό Διάταγμα «Κύρωση πινάκων τακτικών κρίσεων έτους 2014 τριάντα δυο (32) Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής, που προέρχονται από Ανθυπασπιστές απόφοιτους της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής,προαγωγή τεσσάρων (4) εξ΄ αυτών στον επόμενο βαθμό τιθέμενων εκτός οργανικών θέσεων και κύρωση πινάκων τακτικών κρίσεων έτους 2014 δυο (2) Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, αθλητών, στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» (ΦΕΚ 544 Γ΄/29-04-2014).

4. Το από 26 Σεπτεμβρίου 2014 Προεδρικό Διάταγμα «Κύρωση πινάκων έκτακτης κρίσης τριών (3) Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής, που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής» (ΦΕΚ 1423 Γ΄/20-10-2014).
5. Το από 12 Ιανουαρίου 2015 Πρακτικό Ανωτέρου Συμβουλίου Κρίσεων Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής, έτους 2014.
6. Το από 30 Νοεμβρίου 2016 Πρακτικό Ανωτέρου Συμβουλίου Κρίσεων Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής, έτους 2016.

Προάγονται οι Αντιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής
 1. ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ Γεώργιος του Νικολάου (Α.Μ.2176)
2. ΣΑΪΤΑΚΗΣ Δημήτριος του Ανδρέα (Α.Μ.2188)
3. ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗΣ Βασίλειος του Ηλία (Α.Μ.2217)
4. ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Ιωάννη (Α.Μ.2218)
5. ΚΑΨΗΣ Βασίλειος του Ελευθερίου (Α.Μ.2244)
6. ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ Γεώργιος του Δημητρίου (Α.Μ.2254)
7. ΣΑΡΑΓΛΗΣ Νικόλαος του Ευαγγέλου (Α.Μ.2261)

στο βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 01 Δεκεμβρίου 2016, ήτοι τριάντα ημέρες πριν από την αυτεπάγγελτη αποστρατεία τους, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1γ(αα) και της παρ.5 του άρθρου 45 του ν.3079/2002 (Α' 311), όπως η τελευταία προσετέθη με την παρ.1 του άρθρου 56 του ν.4310/2014 (Α΄258)».
ΑΡΙΘ.ΕΓΚΡ.ΒΕΒ.ΥΔΕ/Υ.ΝΑ.Ν.Π.: 19237/20-12-2016
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

2 σχόλια:

  1. ΦΕΚ Γ 1405 - 30.12.2016
    Ημερομηνία κυκλοφορίας 18.01.2017 Σελίδες 8 (10283 - 10290)

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Καλή αποστρατεία,τόπο στους νέους.Ουδείς αναντικατάστατος.Βέβαια τέτοιο ταλέντο με τρείς επίσημες θέσεις Πρόεδρος-Κεντρικός Λιμενάρχης και Περιφερειάρχης δεν θα ξαναβγάλει η Ακτοφυλακή!!!!!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε για την καλύτερη ανάγνωση, τα σχόλια να γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. Υβριστικά και με προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.