Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗ Λ.Σ. ΓΙΑ 1 ΜΗΝΑ ΕΚΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣΘΕΜΑ: «Δημοσίευση ενός (1) Προεδρικού Διατάγματος, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». 

 Σας αποστέλλουμε προς δημοσίευση περίληψη του από 28-11-2016 Προεδρικού Διατάγματος, περί προαγωγής ενός (1) Ανθυπασπιστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, αποφοίτου Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στο βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.(Ε.Ο.Θ.), κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11, παρ.5 του π.δ.38/2012 (ΦΕΚ 75Α΄). 


 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟΣ Δ.

«Με το από 28 Νοεμβρίου 2016 Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με: 
α. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 11 του π.δ.38/2012 «Συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των Συμβουλίων Κρίσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α’ 75), 
β. Τις διατάξεις των άρθρων 44 και 45 π.δ.81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α’ 139), 
γ. Την αριθ.πρωτ.:2411.9/90773/24-10-2016 Απόφαση Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με την οποία έγινε αποδεκτή η από 30-09- 2016 αίτηση αποστρατείας του Ανθ/στη Λ.Σ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ Θεοδοσίου (ΑΜ 3659). 
δ. Την αριθ.πρωτ.:2411.9/99089/2016/21-11-2016 Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περί κύρωσης πίνακα έκτακτης Κρίσης ενός (01) Ανθυπασπιστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., απόφοιτου Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, έτους 2016. 

 Προάγεται στο βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Θεοδόσιος του Αθανασίου (ΑΜ 3659), απόφοιτος της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, για ένα μήνα εκτός οργανικών θέσεων, κατόπιν αποδοχής της αιτήσεως αποστρατείας που υπέβαλε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 44 και 45 του π.δ.81/2012 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ.1 (α) του π.δ.38/2012 και εγγραφής του στον Πίνακα Α’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για την καλύτερη ανάγνωση, τα σχόλια να γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. Υβριστικά και με προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.