Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017

Προαγωγή ενός (01) Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικού στο βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικού και τεσσάρων (04) Υποπλοιάρχων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Οικονομικών στο βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Οικονομικού.
ΘΕΜΑ: Δημοσίευση ενός (01) Προεδρικού Διατάγματος προαγωγής ενός (01) Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικού στο βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικού και τεσσάρων (04) Υποπλοιάρχων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Οικονομικών στο βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Οικονομικού, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 Σας αποστέλλουμε προς δημοσίευση περίληψη του Προεδρικού διατάγματος, που εκδόθηκε στην
Αθήνα την 29 Δεκεμβρίου 2016 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν.3079/2002 (Α΄ 311), 5 παρ. 1, 6, 7 παρ. 1 (γ), 9 και 11 του Π.Δ. 81/2012 (Α΄139), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 3(γ) του Ν.4256/2014 (Α΄ 92) και του άρθρου 75 παρ.2 (δ) και (στ) του Π.Δ. 103/2014 (Α΄ 170).

 Ο Διευθυντής
 Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟΣ Δημοσθένης

Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 29 Δεκεμβρίου 2016 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν.3079/2002 (Α΄ 311), 5 παρ. 1, 6, 7 παρ. 1 (γ), 9 και 11 του Π.Δ. 81/2012 (Α΄139), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 3(γ) του Ν.4256/2014 (Α΄ 92) και του άρθρου 75 παρ.2 (δ) και (στ) του Π.Δ. 103/2014 (Α΄ 170):
1. Προάγεται στο βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικού,αναδρομικά από 10 Δεκεμβρίου 2016, ημερομηνία συμπλήρωσης σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 (γ) του Π.Δ. 81/2012 (Α΄ 139) του ελάχιστου χρόνου παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό, ο Υποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικός:
Κανταράκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου (Α.Μ.Ε. 71)
Ο ανωτέρω Αξιωματικός προάγεται προς πλήρωση αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης στο βαθμό αυτό.
2. Προάγονται στο βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Οικονομικού, αναδρομικά από 10 Δεκεμβρίου 2016, ημερομηνία συμπλήρωσης σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 (γ) του Π.Δ. 81/2012 (Α΄ 139) του ελάχιστου χρόνου παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό, οι Υποπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Οικονομικοί:

01. Τζαράκη Αθηνά του Χαράλαμπου (Α.Μ. 01 Ο)
02. Κόττα Παρασκευή του Σάββα (Α.Μ. 02 Ο)
03. Μάζης Φώτιος του Σπυρίδωνα (Α.Μ. 04 Ο)
04. Φύκας Γεώργιος του Περικλή (Α.Μ. 05 Ο)

 Οι ανωτέρω Αξιωματικοί προάγονται προς πλήρωση αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων στο βαθμό αυτό. 
(Αρ. Εγκρ.Βεβ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ/Δ.Ο.Δ. : 231/09-01-2017).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για την καλύτερη ανάγνωση, τα σχόλια να γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. Υβριστικά και με προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.