Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΜΑΧΙΜΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ: Υπάρχει λύση!
Υπάρχει λύση στο θέμα της μάχιμης πενταετίας των στελεχών, υποστηρίζει η Ένωση στρατιωτικών περιφέρειας Ηπείρου και καλούν τους βουλευτές της Ηπείρου να συνδράμουν στο αίτημά τους για την υιοθέτηση της πρότασής τους.

Πιο συγκεκριμένα, στην επιστολή τους αναφέρουν:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του (δ) σχετικού ο χρόνος υπηρεσίας των στρατιωτικών σε Μονάδες Εκστρατείας λογίζεται στο διπλάσιο (μέχρι και πέντε έτη) για τον υπολογισμό της σύνταξης.

Με το άρθρο 22 του (β) σχετικού καθώς και το άρθρο 20 του (ε) ομοίου για την αναγνώριση των ετών υπηρεσίας στο διπλάσιο, προβλέπεται η καταβολή εισφορών για όσους έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά σε φορέα ασφάλισης μετά την 01-10-1990 (άρθρο 6 του νόμου 1902/1990). Με το άρθρο 15 του (ια) σχετικού το κόστος αναγνώρισης τριπλασιάζεται.

Την παρούσα ως προς τον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας ισχύουν τα παρακάτω:

Με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του (α) σχετικού, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από άρθρο 41 του (στ) ομοίου, καθιερώθηκε η 40άωρη εργασία στους υπαλλήλους του δημοσίου. Από τις διατάξεις των άρθρων του (α) σχετικού όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, δεν εξαιρείται το ένστολο προσωπικό του υπουργείου Εθνικής άμυνας.

Με το άρθρο 50 του (γ) σχετικού όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 31 του (ι) ομοίου καθορίστηκε το μισθολόγιο των μονίμων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και αντίστοιχων της ΕΛΛΑΣ, του ΠΣ και του ΛΣ. Στις διατάξεις του εν λόγω άρθρου όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα δεν προβλέπεται επίδομα ούτε και αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης.

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του (η) σχετικού όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του (ζ) ομοίου, μεταβιβάστηκε από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας στους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ η αρμοδιότητα καθορισμού του ωραρίου εργασίας των Μονάδων και Υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους, που εφαρμόζουν πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία σαράντα (40) ωρών, αλλά για ειδικούς λόγους που άπτονται της εύρυθμης λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων, απαιτείται η διαφοροποίηση των ωρών έναρξης και λήξης της εργασίας του προσωπικού τους. 

Το (α) σχετικό αν και είναι νόμος του κράτους από 1981 ουδέποτε εφαρμόστηκε πλήρως με αποτέλεσμα να εργαζόμαστε περισσότερες ώρες από αυτές που η νομοθεσία προβλέπει. Πέραν της καθημερινής πενθήμερης εργασίας των 40 ωρών την εβδομάδα, οι στρατιωτικοί απασχολούνται και σε επιπλέον δραστηριότητες (ολιγόωρες αντιπροσωπίες, 24ωρες υπηρεσίες, ολιγοήμερες ασκήσεις κλπ) δίχως να τους δίδονται ανάλογες με τις ώρες που απασχολήθηκαν απαλλαγές.

Ενδεικτικά ένας συνάδελφος ΕΠΟΠ στην διάρκεια ενός μήνα, πέραν του καθημερινού του ωραρίου των 40 ωρών την εβδομάδα, εκτελεί κατά μέσο όρο τρείς 24ωρες υπηρεσίες σε εργάσιμη ημέρα και δύο σε αργία. 

Την έκαστη καθημερινή ο συνάδελφος εργάζεται 8 ώρες το πρωί, ώρες που υπολογίζονται στο εβδομαδιαίο 40ωρο, 8 ώρες το απόγευμα και 8 ώρες το βράδυ. Για τα δύο επιπλέον 8ωρα (απόγευμα και βράδυ) του χορηγείται μόνο ένα 8ωρο ως απαλλαγή αντί των δύο οκτάωρων που εργάσθηκε. 
Στις δε αργίες εργάζεται τρία οκτάωρα (πρωί, απόγευμα και βράδυ) και του δίδεται μόνο ένα οκτάωρο.
Δηλαδή στην διάρκεια ενός μήνα εργάζεται πλέον του προβλεπομένου εκ του νόμου χρόνου εργασίας ΜΟΝΟ για την εκτέλεση 24ωρων υπηρεσιών, υπολογιζόμενου των με το άρθρο 7 του (δ) σχετικού προσφάτως δοθεισών απαλλαγών:
8 ώρες Χ 3 ημέρες = 24 ώρες για τις καθημερινές υπηρεσίες
16 ώρες Χ 2 ημέρες = 32 ώρες για τις υπηρεσίες σε αργίες 
σύνολο 56 ώρες επιπλέον του προβλεπομένου χρόνου εργασίας ΜΟΝΟ για ένα μήνα.

Στην διάρκεια ενός έτους 56 ώρες τον μήνα Χ 12 μήνες = 672 ώρες επιπλέον του προβλεπομένου χρόνου εργασίας για ένα έτος.

Εάν διαιρέσουμε τις ώρες με τις 40 ώρες εβδομαδιαία εργασία 672 / 40 = 17 εβδομάδες δουλεμένες και απλήρωτες εβδομάδες τον χρόνο.

Από τα παραπάνω αποδεικνύεται πως η ο χρόνος εργασίας που οι στρατιωτικοί καλούνται να πληρώσουν ώστε να αναγνωρίσουν δεν είναι τίποτε περισσότερο τις δουλεμένες και απλήρωτες ώρες στην διάρκεια 15 ετών υπηρεσίας ΚΑΙ ΜΟΝΟ από τις υπηρεσίες. 

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας με σκοπό: 
Την αλλαγή του άρθρου 50 του (γ) σχετικού όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 31 του (ι) ομοίου ώστε να προβλεφθεί υπερωριακή αποζημίωση στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.

Την καταγραφή των επιπλέων ωρών εργασίας των στελεχών έως τώρα ώστε να τους δοθούν υπό μορφή ασφαλιστικών - συντάξιμων ετών (χωρίς επιπλέον εισφορές διότι είναι εργασία πέραν του προβλεπομένου χωρίς αμοιβή) τα οποία θα προστίθενται στα έτη υπηρεσίας για τον συνολικό υπολογισμό των 40 ετών ασφάλισης .


on alert

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για την καλύτερη ανάγνωση, τα σχόλια να γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. Υβριστικά και με προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.