Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

Αναδρομικά - Νέες αγωγές από τους Λιμενικούς για τον κίνδυνο παραγραφήςΝα κατοχυρωθούν με αγωγές σε πιθανή παραγραφή των αξιώσεών τους για την καταβολή των αναδρομικών που επιδίκασε το ΣτΕ, καλέι η ΠΟΕΠΛΣ τα μέλης της. Σύμφωνα με ανακοίνωση:

Με την υπ’ αριθμ. 1126/2016 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που εκδόθηκε κατόπιν της ασκηθείσης από την Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ αίτηση ακύρωσης, κρίθηκε ότι ο Ν.4307/2014 για την καταβολή του 50% των δικαιούμενων αναδρομικών αποδοχών των Στελεχών του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ είναι αντισυνταγματικός.
Εμμένουμε αταλάντευτα στην άμεση συμμόρφωση της Ελληνικής Πολιτείας με νομική αποτύπωση της απόφασης του ΣτΕ, αφού μόνο με αυτό τον τρόπο διασφαλίζονται ξεκάθαρα οι αξιώσεις μας. 
Δεδομένου ωστόσο ότι το κράτος μέχρι σήμερα δεν έχει συμμορφωθεί και αρνείται να αναλάβει τις νομικές του υποχρεώσεις απέναντί μας και για όσο δεν επιτυγχάνεται η πλήρης συμμόρφωσή του, τα εν ενεργεία Στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δικαιούμαστε τη διεκδίκηση των περικοπτόμενων αυτών ποσών, μόνο μέσω της κατάθεσης σχετικής αγωγής στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο.
Σε διαφορετική περίπτωση ελλοχεύει ο κίνδυνος να απολέσουμε μέρος όσων μας οφείλονται.
Θέσαμε τα παραπάνω στη Νομικό Σύμβουλο της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. κα Καρανίσα Αναστασία, η οποία συνιστά στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία επιθυμούν να διασφαλιστούν έναντι τυχόν περαιτέρω παράνομης ενέργειας ή παράλειψης του Δημοσίου, την άσκηση αγωγής ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου.
Η κατάθεση της αγωγής θα πρέπει να λάβει χώρα μέχρι την 31-12-2016, καθόσον μετά την ημερομηνία αυτή εκκινεί η παραγραφή των αξιώσεων αυτών.
Το γραφείο της κας Καρανίσα Αναστασίας αναλαμβάνει τη διαδικασία άσκησης της αγωγής με τη μορφή ομαδικού δικογράφου με κόστος κατάθεσης το ποσό των 20 € για κάθε Στέλεχος. Σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της υπόθεσης η αμοιβή του γραφείου θα ανέρχεται στο ποσοστό 5% πλέον ΦΠΑ επί του καθαρού εισπρακτέου ποσού.
Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν τη συνεργασία με το γραφείο της κας Καρανίσα Αναστασίας για την διεκδίκηση επιστροφής του ποσού μειώσεως των μηνιαίων μισθολογικών απολαβών τους, θα χρειαστεί να της αποστείλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
 1. Το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
 2. Φωτοτυπικό αντίγραφο των μηνιαίων φύλλων μισθοδοσίας του ενδιαφερομένου από 1-8-2014 μέχρι και σήμερα.
 3. Τη συνημμένη εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής (ΚΕΠ, Α.Τ ή οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία).
Η καταβολή του ποσού δύναται να γίνει:
Στην Τράπεζα Πειραιώς στον υπ’ αριθμ: 5182-049942-001 λογαριασμό, ΙΒΑΝ: GR 140172182000 5182 049942 001, όνομα δικαιούχου Αναστασία Καρανίσα με υποχρεωτική αναγραφή του ονόματος του καταθέτη.
Στοιχεία επικοινωνίας: info@karanisa.gr, τηλ.: 2103800628
Σημειώνουμε ότι, μπορείτε να ενημερωθείτε και να κινηθείτε με νομικούς της επιλογής σας.
Ακολουθούν τα σχετικά έντυπα προς συμπλήρωση:
ΕΝΤΥΠΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
 ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΝΟΜΑ : ……………………………………………………………………………..............
ΕΠΩΝΥΜΟ : …………………………………………………………………………………..
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ………………………………………………………………………...…
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: …………………………………………………………………………..
ΒΑΘΜΟΣ:……………………………………………………………………………………
ΑΜ:……………………………………………………………………………………………
ΤΟΠΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:……………………………………………………………………….
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΣΤ:……………………………………………………………………………….
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ………………………………………………………………………...
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ……………………………………………………………………….…
ΤΚ:………………………………………………………………………………………………
Α.Φ.Μ. : ………………………………………………………………………………………..
Δ.Ο.Υ. : ………………………………………………………………………………………..
ΤΗΛ:…………………………………….ΤΗΛ.ΚΙΝ:………….……………………………….
Ε-MAIL: …………………………………………….FAX:……………………………….
ΠΡΟΣ
   Τη Δικηγόρο Αθηνών Αναστασία Θ. Καρανίσα (ΑΜΔΣΑ:32449) ή συνεργάτη της επιλογής της, κάτοικο Αθηνών, οδού Ιπποκράτους, αριθμ. 10-12,  ΤΚ. 10679  Αθήνα, τηλ.: 210 3800628/6978154814, φαξ: 2103800629.

            
Σας δίδω την εντολή να καταθέσετε αγωγή ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου για την διεκδίκηση και επιστροφή των από 1-8-2014 περικοπτόμενων ποσών των μηνιαίων μισθολογικών απολαβών μου  βάσει του Ν. 4307/2014.
Τόπος:…………, 
…./…./2016
Ο/Η Αιτών/ουσα


(υπογραφή)EΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
O/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα ……..…………………………………………… του …………………, στέλεχος του ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ κάτοχος του υπ’ αριθμ. ……………………….   δελτίου στρατιωτικής ταυτότητας, εκδοθείσης την…………………. από το ……………………………………, κάτοικος ……………………, οδός ……………………………………. αριθμ. ……, Τ.Κ. ………….., γεννηθείς την…………………………… στ……………………….που υπηρετεί στ…………………….. 
Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Ω
τη Δικηγόρο Αθηνών ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Θ. ΚΑΡΑΝΙΣΑ (ΑΜΔΣΑ:32449), κάτοικο Αθηνών, οδ. Ιπποκράτους, αρ. 10-12, ή συνεργάτη της επιλογής της, όπως καταθέσει αγωγή ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου για την διεκδίκηση και επιστροφή των από 1-8-2014 περικοπτόμενων ποσών  βάσει του Ν. 4307/2014 κατά τα οποία μειώθηκαν οι μηνιαίες μισθολογικές απολαβές μου. 
Επίσης, τους εξουσιοδοτώ να παρασταθούν ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου κατά τη συζήτηση της μελλοντικά προσδιορισθείσας αγωγής μου, να καταθέτουν και να παραλαμβάνουν οποιοδήποτε έντυπο, έγγραφο, καταστεί αναγκαίο, να καταθέτουν υπομνήματα και γενικά να προβούν σε όποια άλλη ενέργεια απαιτείται για την περαίωση της ως άνω εντολής. 
……………………………, …/…./2016
Ο/Η εξουσιοδοτών/ουσα

Θεωρήθηκε το γνήσιο της υπογραφής                  

2 σχόλια:

 1. Η ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΑ 20ΕΥΡΑ ΘΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΡΕ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΩΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΕΧΕΤΕ ΞΕΦΤΙΛΙΣΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΑΚΟΥ 5%

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Κλαιω απο τα γελια,εχει πλακα ο συνδικαλισμος τελικα.Δινει αφειδως δουλειες σε δικηγορους.Κανονικα επρεπε να λεγετε Γραφειο ευρεσης πελατων δικηγορων.
  Ξεγραφτητε ολοι απο τις ενωσεις και ομοσπονδιες,με τα ιδια χρηματα που σας κρατανε φτιαχνετε ενα full extra συμβολαιο νομικης προστασιας εχετε δικηγορο με το μηνα και βαρατε εξωδικα και μυνησεις χωρις κοστος και τρεξιμο

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε για την καλύτερη ανάγνωση, τα σχόλια να γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. Υβριστικά και με προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.