Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

Κύρωση πίνακα επανάκρισης Ανώτερου Αξιωματικού Λιμενικού Σώματος, κατόπιν ακυρωτικής αποφάσεως Διοικητικού Δικαστηρίου για παρελθόν έτος.ΘΕΜΑ: Δημοσίευση ενός (01) Προεδρικού Διατάγματος κύρωσης πίνακα επανάκρισης Ανώτερου Αξιωματικού Λιμενικού Σώματος κατόπιν ακυρωτικής αποφάσεως Διοικητικού Δικαστηρίου για παρελθόν έτος, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Σας αποστέλλουμε προς δημοσίευση περίληψη του Προεδρικού διατάγματος, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 28 Νοεμβρίου 2016 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 1(ζ) του Ν. 3079/2002 (Α΄ 311), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 παρ. 2.1 του  Ν. 3490/2006 (Α΄ 206) και των άρθρων 1 παρ. 3(β), 3, 5 και 6 του Π.Δ. 38/2012 (Α΄ 75).

 Ο Διευθυντής
 Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟΣ Δημοσθένης


 Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 28 Νοεμβρίου 2016 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 1(ζ) του Ν.3079/2002 (Α΄ 311), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 παρ. 2.1 του Ν. 3490/2006 (Α΄ 206) και των άρθρων 1 παρ. 3(β), 3, 5 και 6 του Π.Δ. 38/2012 (Α΄ 75):
Κυρώνεται ο πίνακας επανάκρισης Ανώτερου Αξιωματικού Λιμενικού Σώματος για παρελθόν έτος, κατόπιν ακυρωτικής αποφάσεως Διοικητικού Δικαστηρίου, ως ακολούθως:
Για Πλοίαρχο Λιμενικού Σώματος, κατόπιν της αριθ. 757/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, για
το έτος 2009:
Π ί ν α κ α ς Γ΄ 
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» 
Λιούρδης Απόστολος του Δημητρίου (Α.Μ. 676)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για την καλύτερη ανάγνωση, τα σχόλια να γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. Υβριστικά και με προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.