Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

ΠΕΑΛΣ: ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΣΑ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΣΤΟ Σ/Ν ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΕΠΛΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ


Μετά οσα διαβάσαμε στην επίσημη ανακοίνωση της ΠΟΕΠΛΣ τα οποία υποτίθεται ότι θα αλλάξουν ,δηλώνουμε ότι διαφωνούμε και  :

Ζητάμε συνάντηση με τον Υπουργό και όχι με τη Διευθύντρια του με την οποία συναντήθηκε η ΠΟΕΠΛΣ καθώς το σ/ν αποτελεί για τα στελέχη μας μείζονος σημασίας θέμα.

Ζητάμε τα έτη παραμονής στον τόπο συμφερόντων των στελεχών να γίνουν από 8 που συμφώνησε η ΠΟΕΠΛΣ ,σε 10


Ζητάμε ολες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από το συλλογικό όργανο του Συμβουλίου Μεταθέσεων και ο  ο τελικός υπογράφων. να παραμείνει ο Αρχηγός μας και οχι ο Υπουργός που συμφώνησε η ΠΟΕΠΛΣ

Ζητάμε νέο Π.Δ. Μεταθέσεων-Τοποθετήσεων-Αποσπάσεων ή τη διαμόρφωση του υπάρχοντος και όχι νόμο που θα θέτει τις βασικές αρχές ενός νέου Π.Δ όπως η ΠΟΕΠΛΣ συμφώνησε.

Ζητάμε να αποτελούν ξεχωριστό τόπο επιλογής οι μεταθέσεις αλλά σε συγκεκριμένα Λιμενικά Τμήματα που θα συμφωνηθούν μεταξύ συνδικαλιστικών φορέων και στρατιωτικής ηγεσίας .

Ζητάμε τα κοινωνικά κριτήρια να λαμβάνονται υπόψη υποχρεωτικά για τις τακτικές μεταθέσεις των στελεχών εντός της ίδιας ΠΕΔΙΛΣ ωστε να εξασφαλιστεί οτι τα στελέχη πολύτεκνοι- τρίτεκνοι γονείς με ανάπηρα τέκνα καθώς και όλες οι ευπαθείς περιπτώσεις δε θα μετακινούνται εντός ΠΕΔΙΛΣ

Καλούμε τον νέο Υπουργό, γνωρίζοντας την ευαισθησία του για τους ενστόλους, να αποσύρει το εν λόγω σχέδιο νόμου, υιοθετώντας πλήρως τις εισηγήσεις των θεσμικών εκπροσώπων των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κάνοντας πράξη την κύρια δέσμευση της Κυβέρνησης για την προάσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων με βασικό γνώμονα τον παράγοντα άνθρωπο. και επισημαίνουμε σχετικά με το σ/ν τα εξής:
1. Για άλλη μια φορά στο Λ.Σ. πρωτοπορούμε και δίδουμε την αρμοδιότητα των μεταθέσεων του προσωπικού του Λ.Σ. στον Υπουργό, να μεταθέτει όπως εκείνος κρίνει.
2. Για άλλη μια φορά στο Λ.Σ. πρωτοπορούμε ακυρώνοντας τα συμβούλια τοποθετήσεων – μεταθέσεων, μετατρέποντάς τα από αποφασιστικά, σε γνωμοδοτικά.
3. Για άλλη μια φορά στο Λ.Σ. πρωτοπορούμε διαχωρίζοντας τους Αξιωματικούς σε πατρίκιους και πληβείους, τροποποιώντας ως ενιαίες τις οργανικές θέσεις Αξιωματικών ειδικοτήτων εις βάρος Αξιωματικών άλλων προελεύσεων, με ότι συνεπάγεται για την μεταξύ τους ιεραρχική εξέλιξη και κυρίως την δημιουργία αντιπαλότητας.
4. Για άλλη μια φορά στο Λ.Σ. πρωτοπορούμε διαχωρίζοντας τους Αξιωματικούς σε πατρίκιους και πληβείους, επιτρέποντας με μια σειρά διατάξεων και στο όνομα της υπαιτιότητας της Υπηρεσίας, οι Αξιωματικοί Ειδικότητας – Τεχνικοί – Οικονομικοί – Νομικοί- να μπορούν να διεκδικούν θέσεις εξωτερικού χωρίς να απαιτείται να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια όπως συμβαίνει με τους Αξιωματικούς προέλευσης ΣΝΔ, δημιουργώντας για άλλη μια φορά αντιπαλότητα μεταξύ τους.
5. Για άλλη μια φορά στο Λ.Σ. πρωτοπορούμε και ζητάμε από ανώτερους Αξιωματικούς (Λιμενάρχες, Διοικητές, Κυβερνήτες, Ιπτάμενους κλπ) προκείμενου να υπηρετήσουν σε θέση Ναυτιλιακού Ακολούθου να υποβληθούν προηγουμένως σε έλεγχο καταλληλότητας αντίστοιχο με αυτόν που υπόκεινται τα στελέχη προκειμένου να φέρουν πυροβόλο όπλο.
6. Για άλλη μια φορά στο Λ.Σ. πρωτοπορούμε διαχωρίζοντας τους Αξιωματικούς σε Αξιωματικούς κατηγορίας Υπουργείου και σε Αξιωματικούς κατηγορίας Λιμεναρχείου.
7. Για άλλη μια φορά στο Λ.Σ. πρωτοπορούμε κι ενώ υφίσταται νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με το σύστημα αξιολόγησης, αντί να ενισχύσουμε το υπάρχον, περιγράφουμε και νομοθετούμε για ένα νέο ασαφές και κατά το δοκούν.
8. Για άλλη μια φορά στο Λ.Σ. πρωτοπορούμε καθώς την στιγμή που όλοι οι άλλοι (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ.) δίνουν την δυνατότητα στα στελέχη, λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, εφόσον το επιθυμούν, να παραμείνουν εργαζόμενοι, εμείς, παρά την θέλησή τους, τους σπρώχνουμε στην αποστρατεία και στις συντάξεις πείνας και παράλληλα νομοθετούμε την κρίση των Αξιωματικών στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου από το πρώτο έτος στον εν λόγω βαθμό, με ότι αυτό συνεπάγεται γι’ αυτούς. Κι αυτό όταν την ίδια ώρα νομοθετούμε τριετή θητεία για τον Αρχηγό.
9. Για άλλη μια φορά στο Λ.Σ. πρωτοπορούμε δημιουργώντας νέα νομοθεσία και μόνο για τους εργαζόμενους στου Υπουργείο Ναυτιλίας, απαγορεύοντας τους το δικαίωμα στην εργασία μετά τη σύνταξη την ίδια στιγμή που υφίσταται συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο που θέτει όρους και προϋποθέσεις για όλους τους συνταξιούχους.
10. Για άλλη μια φορά στο Λ.Σ. πρωτοπορούμε μειώνοντας από τα οκτώ στα πέντε έτη την παραμονή των στελεχών στον τόπο επιλογής τους. 
11. Για άλλη μια φορά στο Λ.Σ. πρωτοπορούμε επιτρέποντας την Απόσπαση στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μόνο για την αντιμετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών προσωρινού χαρακτήρα με απόφαση του Αρχηγού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ μετά από γνώμη του οικείου Συμβουλίου Μεταθέσεων. Η σχετική αρμοδιότητα του Υπουργού μπορεί να μεταβιβαστεί με απόφαση του συνολικά ή για κατηγορίες στελεχών. Μάλιστα η απόσπαση για προσωπικούς λόγους θα είναι δυνατή κατ` εξαίρεση και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν, με ότι αυτό συνεπάγεται.
12. Για άλλη μια φορά στο Λ.Σ. πρωτοπορούμε κι ενώ υπάρχει σαφές πλαίσιο περί μετατάξεων, οι μετατάξεις πλέον θα πραγματοποιούνται με απόφαση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού.
13. Για άλλη μια φορά στο Λ.Σ. πρωτοπορούμε αναβαθμίζοντας τα διπλώματα ΑΕΝ αλλά όχι για όλους.
14. Για άλλη μια φορά στο Λ.Σ. πρωτοπορούμε και προτού δημιουργήσουμε παραγωγικές σχολές και ρυθμίσουμε το σύστημα εκπαίδευσης  σε αυτές, νομοθετούμε την εισαγωγή των στελεχών στο Σώμα μέσω Πανελληνίων και μάλιστα υποβαθμίζουμε το επίπεδο των Αξιωματικών Λ.Σ. που ενώ μέχρι σήμερα ήταν πτυχιούχοι ΑΕΙ, κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, απόφοιτοι ΣΝΔ πλέον θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
15. Για άλλη μια φορά στο Λ.Σ. πρωτοπορούμε μετατρέποντας το π.δ μεταθέσεων σε νόμο, με ότι αυτό συνεπάγεται αναφορικά με την ευελιξία ενός π.δ.
16. Για άλλη μια φορά στο Λ.Σ. πρωτοπορούμε με την πολιτική ηγεσία να νομοθετεί σχεδόν εν αγνοία της στρατιωτικής ηγεσίας και των συνδικαλιστικών φορέων.
17. Για άλλη μια φορά στο Λ.Σ. πρωτοπορούμε παραγκωνίζοντας τους θεσμικούς εκπροσώπους των στελεχών, αφαιρώντας τους αποφασιστικές αρμοδιότητες.
18. Για άλλη μια φορά στο Λ.Σ. πρωτοπορούμε δίνοντας βήμα και επιτρέποντας σε εξωθεσμικούς να αποφασίζουν κατά το δοκούν για εμάς χωρίς εμάς, υπέρ των μειοψηφιών.

Για το Δ.Σ.
           Ο Πρόεδρος                    Ο Γενικός Γραμματέας
  Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ              Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

1 σχόλιο:

  1. Δεν πιστευα οτι θα το πω ποτε!....που εισαι ρε δριτσαααα!¡!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε για την καλύτερη ανάγνωση, τα σχόλια να γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. Υβριστικά και με προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.