Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016

Προαγωγή σαράντα εννέα (49) Ανθυπασπιστών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, στο βαθμό του Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων.
ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση ενός (1) Προεδρικού Διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως»
 Σας αποστέλλουμε περίληψη του από 28 Νοεμβρίου 2016 Προεδρικού Διατάγματος, που εκδόθηκε με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και παρακαλούμε για τη δημοσίευσή της στο Γ΄ τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 7 του ν.3469/2006 (Α΄ 131).


 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟΣ Δ.

«Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 28 Νοεμβρίου 2016 με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του π.δ.38/2012 «Συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των Συμβουλίων Κρίσεων Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α' 75).
2. Τις διατάξεις των παρ.1(δ), 4 και 6(β) του άρθρου 17 του π.δ.81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α' 139).
3. Την Αριθ.Πρωτ.:2411.7/37837/2016/04-05-2016 Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κύρωση πινάκων τακτικών κρίσεων πενήντα τριών (53) Ανθυπασπιστών Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής, προερχομένων από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, για παρελθόν έτος και για το έτος 2016».
Α. Προάγονται οι Ανθυπασπιστές Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ Ιωάννης του Λουκά (Α.Μ.3253)
2. ΠΑΡΑΜΕΡΙΤΗΣ Στυλιανός του Γερασίμου (Α.Μ.3255)
3. ΤΑΤΣΗΣ Γεώργιος του Δημητρίου (Α.Μ.3256)
4. ΓΚΟΥΤΗΣ Γεώργιος του Αντωνίου (Α.Μ.3258)
5. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος του Αστερίου (Α.Μ.3259)
6. ΚΑΛΥΒΑΣ Χρήστος του Ευσταθίου (Α.Μ.3260)
7. ΒΑΠΠΑΣ Γεώργιος του Αλέκου (Α.Μ.3263)
8. ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ Γεώργιος του Στυλιανού (Α.Μ.3267)
9. ΠΕΡΡΑΚΗΣ Θεμιστοκλής του Παύλου (Α.Μ.3268)
10. ΚΟΛΟΥΤΣΟΣ Γεώργιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ.3270)
11. ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ Μιχαήλ του Θεοδώρου (Α.Μ.3271)
12. ΒΑΡΣΟΣ Ευστάθιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ.3272)
13. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Δημήτριος του Κωνσταντίνου (Α.Μ.3275)
14. ΚΡΙΜΠΑ Χαραλαμπία του Κωνσταντίνου (Α.Μ.3279)
15. ΝΑΚΟΥ Ελένη του Νικολάου (Α.Μ.3283)
16. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Ιωάννη (Α.Μ.3286)
17. ΤΟΓΙΑΣ Ευάγγελος του Γεωργίου (Α.Μ.3298)
18. ΔΕΛΧΑΣ Ιωάννης του Δημητρίου (Α.Μ.3301)
19. ΦΡΑΓΚΟΣ Παναγιώτης του Γεωργίου (Α.Μ.3304)
20. ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ Ιωάννης του Ευριπίδη (Α.Μ. 3305)
21. ΑΛΑΜΑΡΑΣ Αναστάσιος του Παναγιώτη (Α.Μ.3309)
22. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Μάριος του Παναγιώτη (Α.Μ.3310)
23. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ Δημήτριος του Νικολάου (Α.Μ.3313)
24. ΤΖΟΥΜΚΑΣ Κωνσταντίνος του Ευθυμίου (Α.Μ.3317)
25. ΒΕΡΓΙΝΗΣ Αναστάσιος του Ευσταθίου (Α.Μ.3322)
26. ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ.3323)
27. ΜΟΡΦΑΣ Ευάγγελος του Τιμολέοντος (Α.Μ.3325)
28. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Αθανάσιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ.3326)
29. ΓΕΡΟΝΤΙΝΗΣ Θεμιστοκλής του Δημητρίου (Α.Μ.3329)
30. ΚΛΙΤΣΑΣ Αθανάσιος του Παντελή (Α.Μ.3334)
31. ΓΚΟΥΒΑΣ Νικόλαος του Γεωργίου (Α.Μ.3339)
32. ΓΚΑΒΑΝΑΣ Αθανάσιος του Βασιλείου (Α.Μ.3340)
33. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αθανάσιος του Λεονάρδου (Α.Μ.3342)
34. ΤΕΡΤΙΠΗΣ Γεώργιος του Δημητρίου (Α.Μ.3343)
35. ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ Αναστασία του Δημητρίου (Α.Μ.3345)
36. ΧΑΛΙΚΙΑΣ Σπυρίδων του Δημητρίου (Α.Μ.3348)
37. ΝΙΝΟΣ Δημήτριος του Μιχαήλ (Α.Μ.3355)
38. ΚΑΡΑΛΙΜΑΝΗΣ Αθανάσιος του Γεωργίου (Α.Μ.3360)
39. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χαράλαμπος του Γεωργίου (Α.Μ.3365)
40. ΗΛΗΣ Ιωάννης του Κυριάκου (Α.Μ.3371)
41. ΠΟΥΛΙΟΣ Απόστολος του Χρήστου (Α.Μ 3386)
42. ΝΙΚΟΡΕΤΖΟΣ Παναγιώτης του Γαβριήλ (Α.Μ.3387)
43. ΣΤΡΑΤΟΣ Ελευθέριος του Γεωργίου (Α.Μ.3393)
44. ΛΟΥΚΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Παναγιώτης του Στυλιανού (Α.Μ.3399)
45. ΔΑΜΙΑΝΑΚΟΣ Παύλος του Παναγιώτη (Α.Μ.3400)
46. ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΛΗΣ Γεώργιος του Θωμά (Α.Μ.3403)
47. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος-Νικόλαος του Αλεξίου (Α.Μ.3412)

στο βαθμό του Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, λόγω συμπλήρωσης των απαιτούμενων για την προαγωγή αυτή προσόντων, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 23 Οκτωβρίου 2016, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6(β) του άρθρου 17 του π.δ.81/2012 (Α' 139). 

Β. Προάγονται οι Ανθυπασπιστές Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
1. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Αντώνιος του Ευαγγέλου (Α.Μ.3358)
2. ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ Χριστόφορος του Σπυρίδωνος (Α.Μ.3375)

στο βαθμό του Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, λόγω συμπλήρωσης των απαιτούμενων για την προαγωγή αυτή προσόντων, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 23 Οκτωβρίου 2016, σε εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1(δ) και 4 του άρθρου 17 του π.δ.81/2012 (Α' 139)».
ΑΡΙΘ.ΕΓΚΡ.ΒΕΒ.ΥΔΕ/Υ.ΝΑ.Ν.Π.:17998/30-11-2016

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για την καλύτερη ανάγνωση, τα σχόλια να γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. Υβριστικά και με προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.