Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

Αποστρατεία τεσσάρων (04) Αντιπλοιάρχων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, εκτός οργανικών θέσεων, οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση ενός (1) Προεδρικού Διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως»
 Σας αποστέλλουμε περίληψη του από 21-11-2016 Προεδρικού Διατάγματος, που εκδόθηκε με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και παρακαλούμε για τη δημοσίευσή της στο Γ΄ τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 7 του Ν.3469/2006 (Α΄ 131).


 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟΣ Δ.

«Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 21 Νοεμβρίου 2016 με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.1 του π.δ.37/2012 «Καταστάσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 75).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ.9 του π.δ.81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄139).
3. Το από 07-10-2016 Προεδρικό Διάταγμα «Κύρωση πινάκων έκτακτης κρίσης δεκαοκτώ (18) Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για παρελθόν και για το παρόν έτος, μετά προαγωγής δεκαεπτά (17) εξ΄ αυτών στον επόμενο βαθμό και αποστρατείας ενός (01). -Διοικητική αποκατάσταση Ανώτερου Αξιωματικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής-» (ΦΕΚ 1093 Γ΄/31-10- 2016).
Α. Τίθενται σε αποστρατεία οι Αντιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, εκτός οργανικών θέσεων,

1. Σαχλάς Ιωάννης του Κωνσταντίνου (Α.Μ.2830)
2. Φίλιος Κωνσταντίνος του Ιωάννη (Α.Μ.2934)
3. Αστερής Κωνσταντίνος του Σταύρου (Α.Μ.2947)
4. Κωνσταντέλλος Γεώργιος του Αθανασίου (Α.Μ.2964)

, οι οποίοι είχαν κριθεί σε έκτακτη κρίση έτους 2016 ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»,κατόπιν αποδοχής των αιτήσεων αποστρατείας τους και επειδή την 07η Νοεμβρίου 2016 συμπλήρωσαν ένα μήνα από την προαγωγή τους στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, εκτός οργανικών θέσεων, έχοντας εκπληρώσει κάθε υποχρέωση παραμονής τους στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.9 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012 (Α΄139).
Β. Οι ανωτέρω αποστρατευόμενοι Αντιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής εγγράφονται στα στελέχη εφεδρείας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για πέντε (5) έτη μετά την έξοδό τους από το Λιμενικό Σώμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του π.δ.37/2012 (Α΄ 75)».
ΑΡΙΘ. ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ:
1277273172/23-11-2016 Αντιπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΣΑΧΛΑΣ Ιωάννης
9045728712/23-11-2016 Αντιπλοίαρχος Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. ΦΙΛΙΟΣ Κωνσταντίνος
6198629912/23-11-2016 Αντιπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΑΣΤΕΡΗΣ Κωνσταντίνος
1223911280/23-11-2016 Αντιπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Γεώργιος

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για την καλύτερη ανάγνωση, τα σχόλια να γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. Υβριστικά και με προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.