Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

Κύρωση πινάκων έκτακτης κρίσης δύο (02) Υποπλοιάρχων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για το έτος 2016 – Προαγωγής δύο (02) Υποπλοιάρχων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής στον βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.ΘΕΜΑ: Δημοσίευση ενός (01) Προεδρικού Διατάγματος κύρωσης πινάκων έκτακτης κρίσης δύο (02) Υποπλοιάρχων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για το έτος 2016 – Προαγωγής δύο (02) Υποπλοιάρχων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής στον βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


 Σας αποστέλλουμε προς δημοσίευση περίληψη του Προεδρικού διατάγματος, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 29 Νοεμβρίου 2016 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Π.Δ. 38/2012 (Α΄ 75), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 56 παρ. 7 του Ν. 4150/2013 (Α΄ 102), του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν. 3079/2002 (Α΄ 311), των άρθρων 5, 6, 7 παρ. 1(γ) και παρ. 3, 11 και 20 του Π.Δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 56 παρ. 9(α) του Ν.4150/2013 (Α΄ 102) και το άρθρο 33 παρ. 3(γ) του Ν. 4256/2014 (Α΄ 92), του άρθρου 33 παρ. 4 του Ν. 4256/2014
(Α΄ 92) και του άρθρου 75 παρ. 2(α) του Π.Δ. 103/2014 (Α΄ 170).

 Ο Διευθυντής

 Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟΣ Δημοσθένης Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 29 Νοεμβρίου 2016 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Π.Δ. 38/2012 (Α΄ 75), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 56 παρ. 7 του Ν. 4150/2013 (Α΄ 102), του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν. 3079/2002 (Α΄ 311), των άρθρων 5, 6, 7 παρ. 1(γ) και παρ. 3, 11 και 20 του Π.Δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 56 παρ. 9(α) του Ν. 4150/2013 (Α΄ 102) και το άρθρο 33 παρ. 3(γ) του Ν.4256/2014 (Α΄ 92), του άρθρου 33 παρ. 4 του Ν. 4256/2014 (Α΄ 92) και του άρθρου 75 παρ. 2(α) του Π.Δ.103/2014 (Α΄ 170):
1. Κυρώνονται οι πίνακες έκτακτης κρίσης Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για το έτος 2016, που συνέταξε το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2016 και για τους οποίους σχετικό είναι το από 05 Οκτωβρίου 2016 πρακτικό του, ως ακολούθως:
Για Υποπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, των οποίων η κρίση είχε ανασταλεί για το έτος 2016, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 7 του Π.Δ. 38/2012 (Α΄ 75):

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Προακτέων»

01. Μαργέλη Σταματία του Γαβριήλ (Α.Μ. 1159)
02. Γκουντέλιας Βασίλειος του Αναστασίου (Α.Μ. 1166)

Π ί ν α κ α ς Β΄
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
Ουδείς
Π ί ν α κ α ς Γ΄
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς
2. Προάγεται στον βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής η Υποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Μαργέλη Σταματία του Γαβριήλ (Α.Μ. 1159), ως υπεράριθμη σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 περ. (στ) του Π.Δ. 81/2012 (Α΄139), αναδρομικά από 28 Σεπτεμβρίου 2016,ημερομηνία κατά την οποία προήχθησαν ομοιόβαθμοι και της αυτής τάξεως Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατόπιν εγγραφής της από το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2016 στον Πίνακα Α΄ «Προακτέων» για το έτος 2016 και τίθεται στην επετηρίδα των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής προ του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Κωστελίδη Χρήστου του Σάββα (Α.Μ. 1160) και μετά τον Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος– Ελληνικής Ακτοφυλακής Αλεξόπουλου Θωμά του Ιωάννη (Α.Μ. 1158).
3. Προάγεται στον βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο Υποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Γκουντέλιας Βασίλειος του Αναστασίου (Α.Μ. 1166), ως υπεράριθμος σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 περ. (στ) του Π.Δ. 81/2012 (Α΄139), αναδρομικά από 28 Σεπτεμβρίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία προήχθησαν ομοιόβαθμοι και της αυτής τάξεως Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατόπιν εγγραφής του από το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2016 στον Πίνακα Α΄ «Προακτέων» για το έτος 2016 και τίθεται στην επετηρίδα των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής προ της Πλωτάρχη
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Σταθοπούλου Παρασκευής του Αθανασίου (Α.Μ. 1167) και μετά τον Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Τσακωνίτη Ξενοφώντα του Ευάγγελου (Α.Μ. 1164).
Οι ανωτέρω Αξιωματικοί έχουν όλα τα νόμιμα για την προαγωγή αυτή προσόντα.
(Αρ. Εγκρ.Βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: 18302/05-12-2016).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για την καλύτερη ανάγνωση, τα σχόλια να γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. Υβριστικά και με προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.