Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016

Αποστρατεία ενός (01) Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, λόγω αποδοχής αίτησης παραίτησής του.ΘΕΜΑ: Δημοσίευση ενός (01) Προεδρικού Διατάγματος αποστρατείας ενός (01) Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, λόγω αποδοχής αίτησης παραίτησής του, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Σας αποστέλλουμε προς δημοσίευση περίληψη του Προεδρικού διατάγματος, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 20 Δεκεμβρίου 2016 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 37/2012 (Α΄ 75) και των άρθρων 36 παρ. 1, 3 και 4 και 48 παρ. 1 του Π.Δ. 81/2012 (Α΄ 139).

Ο Διευθυντής
 Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟΣ Δημοσθένης

Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 20 Δεκεμβρίου 2016 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 37/2012 (Α΄75) και των άρθρων 36 παρ. 1, 3 και  4 και 48 παρ. 1 του Π.Δ. 81/2012 (Α΄ 139):
1. Τίθεται σε αποστρατεία ο Πλωτάρχης Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Νάνος Χρήστος του Βύρωνα (Α.Μ. 1054), κατόπιν υποβολής της, από 27 Οκτωβρίου 2016, αίτησης παραίτησής του, η οποία έγινε αποδεκτή με την αριθ. πρωτ.: 2411.9/102073/2016/29-11-2016 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
2. Ο παραπάνω Αξιωματικός αποστρατευόμενος εγγράφεται στα στελέχη της εφεδρείας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής μέχρι τη συμπλήρωση πέντε ετών από την ημερομηνία διαγραφής του από τα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής. (Αριθ. Βεβ. Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1006279171/21-12-2016).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για την καλύτερη ανάγνωση, τα σχόλια να γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. Υβριστικά και με προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.