Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

Αποστρατεία ενός (01) Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανικών θέσεων).
ΘΕΜΑ: Δημοσίευση ενός (01) Προεδρικού Διατάγματος αποστρατείας ενός (01) Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανικών θέσεων) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σας αποστέλλουμε προς δημοσίευση περίληψη του Προεδρικού διατάγματος, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 28 Νοεμβρίου 2016 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 37/2012 (Α΄ 75) και των άρθρων 36 παρ. 4 και 37 παρ. 7 του Π.Δ. 81/2012 (Α΄139).

Ο Διευθυντής

 Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟΣ Δημοσθένης

Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 28 Νοεμβρίου 2016 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 37/2012 (Α΄ 75) και των άρθρων 36 παρ. 4 και 37 παρ. 7 του Π.Δ. 81/2012 (Α΄ 139):
1. Τίθεται σε αποστρατεία ο θεωρούμενος ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του» Αρχιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανικών θέσεων) Κοντραφούρης Χαράλαμπος του Παναγιώτη (Α.Μ. 866), σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 37 του Π.Δ. 81/2012 (Α΄ 139).
2. Ο παραπάνω Αξιωματικός αποστρατευόμενος εγγράφεται στα στελέχη της εφεδρείας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής μέχρι τη συμπλήρωση πέντε ετών από την ημερομηνία διαγραφής του από τα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
(Αριθ. Βεβ. Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6065851235/29-11-2016).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για την καλύτερη ανάγνωση, τα σχόλια να γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. Υβριστικά και με προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.