Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση ενός (01) Προεδρικού Διατάγματος απόταξης ενός (01) Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής ΑκτοφυλακήςΣας αποστέλλουμε προς δημοσίευση περίληψη του Προεδρικού διατάγματος, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 29 Νοεμβρίου 2016 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1(δ),2,3 και 5 και του άρθρου 38 παρ.4
του Π.Δ. 81/2012 (Α΄ 139), του άρθρου 2 παρ.1 του Π.Δ. 514/1982 (Α’94), του άρθρου 99 παρ.1(ζ) και 2 του Ν.3079/2002 (Α’ 311) και του Π.Δ. 187/2004 (Α΄ 164), την αριθ. φακ. Ε.211.10/12/06-06-2012 (αριθ. σχεδ. 5669) Απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής περί επιβολής καταστατικής πειθαρχικής ποινής στον Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Φέτκο Αθανάσιο (Α.Μ. 986), την αριθ. φακ. Ε.211.10/12/06-06-2012 (αριθ. σχεδ. 5670) Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη περί μεταβολής κατάστασης του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Φέτκου Αθανάσιου (Α.Μ. 986) κατόπιν επιβολής καταστατικής πειθαρχικής ποινής, την αριθ. φακ. 211.10/15/20-02-2015 (αριθ. σχεδ. Ε.1946) Απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής περί επιβολής καταστατικής πειθαρχικής ποινής στον Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Φέτκο Αθανάσιο (Α.Μ. 986), την αριθ. φακ. Ε.211.12/2015/01-04-2015 (αριθ. σχεδ.3307) Aπόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού περί μεταβολής
κατάστασης του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Φέτκου Αθανάσιου (Α.Μ. 986) κατόπιν επιβολής καταστατικής πειθαρχικής ποινής, την αριθ. πρωτ. E.2412.2/12974/16/14-10-2016 Απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής περί επιβολής καταστατικής πειθαρχικής ποινής στον Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Φέτκο Αθανάσιο (Α.Μ. 986) και την αριθ. πρωτ.E.2412.2/12975/16/14-10-2016 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περί μεταβολής κατάστασης του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Φέτκου Αθανάσιου (Α.Μ. 986) κατόπινεπιβολής καταστατικής πειθαρχικής ποινής.
Ο Διευθυντής
Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟΣ Δημοσθένης
 Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 29 Νοεμβρίου 2016 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1(δ),2,3 και 5 και του άρθρου 38 παρ.4 του Π.Δ. 81/2012 (Α΄ 139), του άρθρου 2 παρ.1 του Π.Δ. 514/1982 (Α’94), του άρθρου 99παρ.1(ζ) και 2 του Ν.3079/2002 (Α’ 311) και του Π.Δ. 187/2004 (Α΄ 164), την αριθ. φακ. Ε.211.10/12/06-06-2012 (αριθ. σχεδ. 5669) Απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής περί επιβολής καταστατικής πειθαρχικής ποινής στον Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Φέτκο Αθανάσιο (Α.Μ. 986), την αριθ. φακ. Ε.211.10/12/06-06-2012 (αριθ. σχεδ. 5670) Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη περί μεταβολής κατάστασης του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Φέτκου Αθανάσιου (Α.Μ. 986) κατόπιν επιβολής καταστατικής πειθαρχικής ποινής, την αριθ. φακ. 211.10/15/20-02- 2015 (αριθ. σχεδ. Ε.1946) Απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής περί επιβολής καταστατικής πειθαρχικής ποινής στον Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Φέτκο Αθανάσιο (Α.Μ. 986), την αριθ. φακ. Ε.211.12/2015/01-04-2015 (αριθ. σχεδ. 3307) Aπόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού περί μεταβολής κατάστασης του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Φέτκου Αθανάσιου (Α.Μ. 986) κατόπιν επιβολής καταστατικής πειθαρχικής ποινής, την αριθ. πρωτ. E.2412.2/12974/16/14-10-2016 Απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής περί επιβολής καταστατικής πειθαρχικής ποινής στον Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Φέτκο Αθανάσιο (Α.Μ. 986) και την αριθ. πρωτ. E.2412.2/12975/16/14-10-2016 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περί μεταβολής κατάστασης του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Φέτκου Αθανάσιου (Α.Μ. 986) κατόπιν επιβολής καταστατικής πειθαρχικής ποινής: 
1. Αποτάσσεται ο Πλωτάρχης Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής Φέτκος Αθανάσιος του Πελοπίδα (Α.Μ.986), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 99 παρ. 1(ζ) του Ν.3079/2002 (Α΄ 311), διότι τιμωρήθηκε εντός δεκαετίας τρεις φορές με πρόσκαιρη παύση.
2. Ο ανωτέρω Αξιωματικός στερείται του βαθμού του, υποκείμενος και στις συνέπειες των διατάξεων του άρθρου 31 παρ. 5 του Π.Δ. 81/2012 (Α΄ 139) και δεν εγγράφεται στα στελέχη της εφεδρείας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
(Αριθ. Βεβ. Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:2369831056/01 -12-2016).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για την καλύτερη ανάγνωση, τα σχόλια να γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. Υβριστικά και με προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.