Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

Η μάχιμη 5ετία στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου...Είδε και απόειδε ο συνάδελφος Μπάτζιος Φώτιος και μετά την απάντηση του Συνήγορου του Πολίτη περί αναρμοδιότητας απευθύνθηκε πλέον στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για την διακριτική μεταχείριση εις βάρος του από την Ελληνική Πολιτεία.
Πριν σχολιάσουμε την τολμηρή κίνηση του συναδέλφου, θετικά ή αρνητικά, ας θυμηθούμε ότι και το Συντονιστικό Συμβούλιο των θεσμικών Ενώσεων Αποστράτων μετά και την 2η απόφαση του ΣτΕ στην από 6 Σεπτεμβρίου 2016 ανακοίνωση [ΕΔΩ] στην 7η παράγραφο έγραφε το εξής: «7.-Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι θα συνεχίσουμε τους δικαστικούς αγώνες σε Ελληνικά και Ευρωπαϊκά δικαστήρια και ως πρώτο βήμα καταθέσαμε σήμερα προσφυγή ενώπιον του ΣτΕ κατά των σχετικών (α) και (β)..»Δεν το έπραξε προς το παρόν αλλά ίσως ήθελε να δώσει το χρόνο στη συγκυβέρνηση να αντιδράσει. Οψόμεθα!!!
Απόστολος Παπαπαρίσης
Ακολουθεί η αναφορά του συναδέλφου
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Προς την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Του Μπάτζιου Φώτιου, κατοίκου ......., ΤΚ ......, ΕΛΛΑΔΑ
******
Επειδή κάθε πολίτης μπορεί, ατομικά ή από κοινού με άλλους, να ασκήσει οποιαδήποτε στιγμή το δικαίωμα αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δυνάμει του άρθρου 227 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή Κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κάτοικος κράτους μέλους μπορεί ατομικά ή από κοινού με άλλους, να υποβάλει αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέμα που εμπίπτει στους τομείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον αφορά άμεσα. Οποιαδήποτε επιχείρηση, οργανισμός ή φορέας με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί επίσης να ασκήσει το δικαίωμα αναφοράς, το οποίο εγγυάται η Συνθήκη. Υποβάλω την συγκεκριμένη αναφορά η οποία εμπίπτει στους τομείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μας αφορά άμεσα.
Είμαι στρατιωτικός και προχώρησα πριν από λίγο καιρό στη διαδικασία της αναγνώρισης - εξαγοράς της λεγόμενης «μάχιμης πενταετίας» ή αλλιώς της πενταετίας σε Μονάδες εκστρατείας των Ενόπλων Δυνάμεων. Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ 169/2007). Ξεκινώντας την καταβολή του ποσού, (118,83 ευρώ μηνιαίως για 60 μήνες = 7.129,8 ευρώ ), ενημερώθηκα πως για τα Σώματα Ασφαλείας ισχύουν διαφορετικές διατάξεις, ευνοϊκότερες από αυτές του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3865/2010 για τα σώματα ασφαλείας «….. ο χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ 169/2007), αναγνωρίζεται ως συντάξιμος με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, από τους ενδιαφερόμενους. 
Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί της εκάστοτε αποζημιώσεις που λαμβάνουν για εργασία πέραν του πενθημέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ΣΤ’ του άρθρου 55 ν. 1249/1982 (ΦΕΚ43 Α’) και παρακρατούνται κατά τον χρόνο καταβολής της αποζημίωσης, κατ’ ανώτατο όριο για μία πενταετία.», διευκρινίζεται για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος για την αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας πέντε (5) ετών που να λογίζεται αυξημένος εις το διπλάσιο, πως οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί της εκάστοτε αποζημίωσης που λαμβάνουν εργασία πέραν του πενθημέρου και αφορούν την καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη. 
Με βάση λοιπόν την ανωτέρω διάταξη, ο υπολογισμός των εισφορών για την αναγνώριση της μάχιμης 5ετίας αφορά την αποζημίωση πενθημέρου για την υπερωριακή απασχόληση. Πως υπολογίζεται σήμερα η αναγνώριση στα Σώματα Ασφαλείας: Το ποσό που προκύπτει από την υπερωριακή απασχόληση ως εργασία πέραν του πενθημέρου, για πέντε έτη (μάχιμη πενταετία) θα είναι: 5 έτη Χ 52 εβδομάδες / έτος Χ 46 € (αποζ. πενθημέρου) = 11.960 €. Καθόσον η εισφορά αναγνώρισης είναι 20% (ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη) επί του ανωτέρω ποσού (11.960 €) και καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από τον ενδιαφερόμενο ασφαλισμένο, ο υπολογισμός σήμερα προκύπτει: 11.960 € Χ 20% = 2.392 € είναι το συνολικό ποσό καταβολής για την αναγνώριση. 
Σύμφωνα και πάλι με τις κείμενες διατάξεις, το ποσό επιμερίζεται σε δόσεις τόσες όσοι είναι και οι μήνες της αναγνώρισης. Δηλαδή, 2.392 € δια 60 μήνες = 39,87 ευρώ μηνιαίως για ασφαλισμένο των Σωμάτων Ασφαλείας. Βλέποντας όλα αυτά, και συγκεκριμένα την διάκριση ανάμεσα στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας και αυτό των Ενόπλων Δυνάμεων (οι οποίοι καταβάλλουν περίπου το τριπλάσιο ποσό για την εξαγορά της πενταετίας), προσέφυγα στον Έλληνα συνήγορο του πολίτη ο οποίος δήλωσε αναρμόδιος για αυτή την διακριτική μεταχείριση.
Για αυτή την διακριτική μεταχείριση που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το Ελληνικό σύνταγμα και τις Ευρωπαϊκές συνθήκες για την ίση μεταχείριση των εργαζομένων, προσφεύγω ενώπιον σας ζητώντας την διερεύνηση αυτών που αναφέρω, καθώς επίσης ζητώ την παρέμβαση σας για την αντιμετώπιση αυτής της διακριτικής μεταχείρισης σε βάρος των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για την καλύτερη ανάγνωση, τα σχόλια να γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. Υβριστικά και με προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.